Tham quan nhà máy đào Giantfinex tại Trung quốc

Mục tiêu Giantfinex sẽ xây 8 nhà máy đào kèm theo đó là 4 nhà máy thủy điện và 4 nhà máy nhiệt điện tại Trung quốc để đảm bảo việc mining sẽ diễn ra liên tục.

Dưới đây là video giới thiêu các leader tại Hàn quốc đã đi khảo sát tham quan nhà máy đào Giantfinex tại tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc.

Các hình ảnh thực tế tại nhà máy GiantfinexBình Luận